ทาง OVERWRIST เปิดคอร์สสอนซ่อมและโมดิฟายนาฬิกา สำหรับผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียด การเรียนการสอนดังนี้