อุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดสายนาฬิกา Removal Tool มีหลากหลายแบบ สำหรับคนที่รักการเปลี่ยนสายนาฬิกา รวมถึงอุปกรณ์ประเภท screwdriver สำหรับถอดข้อสายนาฬิกา