บัคเคิ้ล หรือ หัวสายนาฬิกา Buckle มีหลากหลายชนิด เช่น Diver Clasp สำหรับนาฬิกาดำน้ำ, บัคเคิ้ลสำหรับสายหนังนาฬิกา บัคเคิ้ลสำหรับสายยางนาฬิกา