สายยาง Everest สำหรับ Panerai 44mm ออกแบบพิเศษโค้งเข้าตัวเรือนแบบไร้ช่องว่าง สำหรับ Panerai 44mm ทุกรุ่นย่อย