สายนาฬิกา AP Rubber Strap สำหรับ Audemars Piguet รุ่น offshore ขนาด 42 และ 44mm