สายนาโต้แบบ Single Pass Straps ออกแบบพิเศษ คือ สามารถปรับร่นความยาวสายได้โดยใช้ห่วงเหล็ก สายจะไม่ต้องทบปลายสายแบบสายนาโต้

850฿
850฿
850฿

สายนาโต้ Single Pass Strap

สายนาโต้ Barley Adjustable Single Pass Strap

850฿
850฿

สายนาโต้ Single Pass Strap

สายนาโต้ Forest Green Adjustable Single Pass Strap

850฿

สายนาโต้ Single Pass Strap

สายนาโต้ Full Navy Adjustable Single Pass Strap

850฿

สายนาโต้ Single Pass Strap

สายนาโต้ Full Black Adjustable Single Pass Strap

850฿
850฿

สายนาโต้ Single Pass Strap

สายนาโต้ Navy and Red Adjustable Single Pass Strap

850฿
850฿