สายเหล็ก Strapcode สำหรับ Seiko CockTail ออกแบบพิเศษโค้งเข้าตัวเรือนแบบไร้ช่องว่าง