สายเหล็ก miltat strapcode สำหรับ Seiko 5 Sport SRPD และ Seiko SKX007 โดยรุ่นที่ได้รับความนิยมคือสายนาฬิการุ่น Super Oyster หรือปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Super-O Boyer และ Super Jubilee หรือ Super-J Louis และ Angus Jubilee หรือ Angus-J Louis

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Goma BOR Watch Band for Seiko 5 Sport SRPD

3,990฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-J Louis JUB Watch Band for Seiko 5 Sports SRPD

3,290฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-O Boyer for Seiko 5 Sport SRPD

3,290฿
3,890฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-O Boyer for Seiko SKX013

3,290฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-J Louis for Seiko SKX013

3,290฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-O Boyer Full IP Gold for Seiko SKX007,009,011,A65 and Seiko 5 Sport SRPD

3,990฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-O Boyer DLC V-Clasp for Seiko SKX007,009,011,A65 and Seiko 5 Sport SRPD

3,690฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-J Louis Two Tone for Seiko SKX007, 009,011,A65 and Seiko5 Sport SRPD

4,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super Engineer II for Seiko SKX007, 009,011,A65

3,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-J Louis JUB Watch Band for Seiko SKX007, 009,011,A65

3,290฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-O Boyer for Seiko SKX007,009,011,A65

3,290฿