สายนาฬิกา Strapcode สำหรับ Seiko SKX023 รุ่น Super Oyster หรือที่เรียกว่า Super-O Boyer ออกแบบพิเศษโค้งเข้าตัวเรือนแบบไร้ช่องว่างสำหรับ Seiko SKX023

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-O Boyer for Seiko SKX023

2,800฿