สายนาฬิกา Miltat Strapcode สายนาฬิกาแบบเหล็ก แบรนด์ Strapcode จากประเทศฮ่องกง จุดเด่นคือ เป็นสายเหล็กแบบ Curved End ออกแบบพิเศษ แบบไร้ช่องว่าง สำหรับ Seiko Divers หลายรุ่น โดยสายนาฬิการุ่นที่ได้รับความนิยมคือ รุ่น Super Jubilee, Super-J Louis, Super Oyster, Super-O Boyer, Angus Jubilee, Angus-J Louis, Super Engineer, Bead of Rice, Hexad Oyster

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Angus -J Louis for Tudor Black Bay41mm

4,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Angus-J Louis Two Tone for Seiko Alpinist

5,990฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-J Louis Full IP Gold Straight End 22mm

4,990฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Angus-J Louis Two Tone Straight End 22mm

5,500฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Angus-J Louis Straight End 22mm

3,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super Engineer II Straight End 22mm

3,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-O Boyer DLC Straight End 22mm

3,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super Engineer II PVD Straight End 22mm

3,890฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Endmill Straight End 22mm

3,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-O Boyer Straight End 22mm

2,500฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Angus-J Louis Straight End 20mm

3,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super Engineer II PVD Straight End 20mm

3,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super Engineer II Straight End 20mm

3,290฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-O Boyer DLC Straight End 20mm

3,290฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Endmill Straight End 20mm

3,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-O Boyer Straight End 20mm

2,500฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-J Louis JUB Watch Band for Orient Kamasu

3,890฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-O Boyer for Orient Kamasu

3,790฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Angus-J Louis JUB Watch Band for Orient Triton

3,890฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-O Boyer for Orient Triton

3,790฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Endmill for Orient Mako II & Ray II

3,790฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Super-O Boyer for Orient Mako II & Ray II

3,790฿