สายนาฬิกา Forstner Band คือ สายนาฬิกาแบบเหล็ก โดยรุ่นที่ได้รับความนิยมคือ สายนาฬิการุ่น Forstner Flat Link ซึ่งเป็นสายประเภท Curved End Bracelet โดยออกแบบพิเศษโค้งเข้าตัวเรือนแบบไร้ช่องว่างสำหรับ Omega Speedmaster, Moonwatch และอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมคือ Wide Komfit เป็นสายเหล็กแบบถักหรือที่เรียกว่า Mesh Band คุณภาพระดับโลกผลิตในประเทศอเมริกา

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Additional End Link for Forstner President 1450

2,000฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Additional End Link for Forstner Flat Link

2,000฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Forstner President 1450 for Omega Seamaster Post2018

5,500฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Forstner President 1450 for Omega Seamaster Pre2018

5,500฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Forstner Flat Link for Omega Seamaster Post2018

5,500฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Forstner Flat Link for Omega Seamaster Pre2018

5,500฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Forstner President 1450 for Omega Speedmaster

5,500฿
5,000฿
5,000฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Forstner KLIP Ladder Style

5,000฿