สายนาฬิกาแบบเหล็ก หรือที่เรียกว่า Metal Bracelet มีหลากหลายแบบ โดยแบบที่ได้รับความนิยมคือ สาย Oyster, Jubilee, Mesh Band, Engineer, Flatlink, Endmill

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

US1450 President Bracelet (Seiko SPB15x “Willard”)

4,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Beads of Rice Bracelet for Seiko Alpinist

4,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Jubilee Bracelet for SARB 033,035 Solid Milled Clasp

4,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

President Bracelet for SARB 033,035 Solid Milled Clasp

4,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Beads of Rice Bracelet for Seiko Sumo

4,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Beads of Rice Bracelet for Seiko Mini Turtle

4,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Angus -J Louis for Tudor Black Bay41mm

4,590฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Additional End Link for Forstner President 1450

2,000฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Additional End Link for Forstner Flat Link

2,000฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

President Bracelet for Seiko SRPE

3,290฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Forstner President 1450 for Omega Seamaster Post2018

5,500฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Forstner President 1450 for Omega Seamaster Pre2018

5,500฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Forstner Flat Link for Omega Seamaster Post2018

5,500฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Forstner Flat Link for Omega Seamaster Pre2018

5,500฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Forstner President 1450 for Omega Speedmaster

5,500฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Angus-J Louis Two Tone for Seiko Alpinist

5,990฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Knit Superfine PVD Wire Mesh Bands

1,490฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Knit Superfine Wire Mesh Bands

1,490฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Flexi Ploprof PVD Mesh Bands

1,990฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Flexi Ploprof Mesh Bands

1,990฿

สายนาฬิกาแบบเหล็ก

Uncle Seiko President Bracelet for Seiko 6105

3,500฿