สายนาโต้ Zulu Stap จะแตกต่างจากสายนาโต้ รุ่นปกติ ผ้า Zulu จะมีความหนามากกว่าสายนาโต้ และห่วง Zulu จะเป็นแบบมน

สายนาฬิกาแบบผ้า

สายนาโต้ Black Zulu Nato Strap

790฿

สายนาฬิกาแบบผ้า

สายนาโต้ Black PVD Zulu Nato Strap

790฿

สายนาฬิกาแบบผ้า

สายนาโต้ Camouflage PVD Zulu Nato Strap

790฿

สายนาฬิกาแบบผ้า

สายนาโต้ Black and Gray James Bond Zulu Nato Strap

790฿

สายนาฬิกาแบบผ้า

สายนาโต้ Black and Gray James Bond PVD Zulu Nato Strap

790฿

สายนาฬิกาแบบผ้า

สายนาโต้ Green Zulu Nato Strap

790฿

สายนาฬิกาแบบผ้า

สายนาโต้ Green PVD Zulu Nato Strap

790฿

สายนาฬิกาแบบผ้า

สายนาโต้ Black Red Green Zulu Nato Strap

790฿

สายนาฬิกาแบบผ้า

สายนาโต้ Black Red Green PVD Zulu Nato Strap

790฿