สายนาฬิกาแบรนด์ MN Straps สำหรับนาฬิกา Tudor รุ่น Tudor Pelagos FXD ซึ่งจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้คือ เป็นแบบ Fix Lug โดยจะไม่ใช้สปริงบาร์ในการติดตั้ง