สปริงบาร์ Spring Bar สำหรับยึดสายนาฬิกากับตัวเรือน โดยจะมีความอ้วนหรือที่เรียกว่า diameter หลากหลายขนาด ได้แก่ Fat Spring Bar 2.5mm diameter สำหรับ Seiko Diver, Everest Spring Bar 2.0mm diameter สำหรับ Rolex Submariner, หรือ สปริงบาร์ขนาด 1.8mm diameter สำหรับนาฬิกาทั่วๆไป