สายเหล็ก Strapcode สำหรับ Tudor Black Bay ออกแบบพิเศษโค้งเข้าตัวเรือนแบบไร้ช่องว่าง