ชื่อสินค้า : Spring Bar Removal Tools
รหัสสินค้า : A000000165
ปรับปรุงล่าสุด : 13/4/2560

อุปกรณ์สำหรับถอดเปลี่ยนสายนาฬิกา มีปลาย 2 ด้าน โดยด้านหนึ่งจะมีลักษณะเป็นรูปทรงแบบ ส้อม และอีกด้านจะเป็นปลายแหลม สามารถใช้เปลี่ยนสายนาฬิกาได้ทุกประเภท ทำจาก Stainless Steel

 จำนวน